Społecznościowe

ikona facebook
ikona instagram

O aktualnościach

Nowości w opakowaniach ekologicznych, systemach pakowania i rynku opakowań jednorazowych. Najnowsze trendy w branży opakowaniowej,chemicznej oraz przetwórstwie tworzyw sztucznych. Rozwiązania służące optymalizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa procesów pakowania oraz najnowsze zastosowania w branży HoReCa.

Ostatnie artykuły

Słomki papierowe białe, każda w paski w innym kolorze.

Słomki papierowe oraz inne alternatywy dla słomek z tworzyw sztucznych.

Pod postem na Pakfalowym FB o papierowych słomkach zawrzała dyskusja czy są one aby na pewno higieniczne i bezpieczne w użyciu i czy aby ekologiczne...

Szczerze? Nawet nie spodziewałam się, że produkcja i wprowadzenie na rynek słomek papierowych obwarowane jest takimi restrykcyjnymi i aż tyloma przepisami. Otóż, słomki oferowane przez Pakfal spełniają wymagania prawne UE, rezolucje Rady Europy oraz przepisy krajowe. Są to przepisy i normy:

PN-P-50430:1998 (Papier i tektura. Wymagania zdrowotne dotyczące materiałów stosowanych do bezpośredniego kontaktu z żywnością);

Rozporządzenie (We)1935/2004 Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy w sprawie materiałów do kontaktu z żywnością;

Rozporządzenie Komisji We2023/2006Ec w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów;

Rozporządzenie Komisji 1895/2005 oraz 2018/2005;

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego.

Rynek europejski jest chyba jednym z najbardziej restrykcyjnych rynków pod względem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania wyrobów i produktów przez konsumenta. Czy rozwiązanie w postaci słomek papierowych jest ekologiczne? Według Ustawodawcy po częściowym wprowadzeniu w życie Dyrektywy plastikowej w 2021 roku i na jej skutek wycofaniu z produkcji słomek z tworzyw sztucznych, słomki papierowe są rozwiązaniem proekologicznym. Inną opcją do zaoferowania są np. słomki produkowane ze słomy (w ofercie Pakfal) oraz słomki wielorazowe wyprodukowane z metalu, szkła czy bambusa.