Społecznościowe

ikona facebook
ikona instagram

O aktualnościach

Nowości w opakowaniach ekologicznych, systemach pakowania i rynku opakowań jednorazowych. Najnowsze trendy w branży opakowaniowej,chemicznej oraz przetwórstwie tworzyw sztucznych. Rozwiązania służące optymalizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa procesów pakowania oraz najnowsze zastosowania w branży HoReCa.

Ostatnie artykuły

Na tle regałów z opakowaniami jeden z właścicieli firmy Pakfal w wywiadzie dla TVN

TO NIE KONIEC PLASTIKU! Założenia SUP.

Pokrótce o SUP (stan na 25-05-2023 r.). Sprostowanie całego zamieszania wywołanego przez media w sprawie implementacji do polskiego prawa Dyrektywy SUP! Od 24-05-2023 roku obowiązuje zakaz wprowadzania do OBROTU czyli importu oraz produkcji niektórych towarów. MOŻNA SPRZEDAWAĆ te towary jeżeli zostały kupione przed tą datą.!!!!!!

1. Po 24-05-2023r zakaz PRODUKCJI i IMPORTU produktów JEDNORAZOWEGO użytku z plastiku  jak niżej. Produkty te wprowadzone do obrotu przed 24-05-2023 mogą być sprzedawane do wyczerpania zapasów. Natomiast w dalszym ciągu można sprzedawać sztućce, talerze, mieszadełka, słomki wytworzone z plastiku z przeznaczeniem do WIELOKROTNEGO użytku. Chodzi o:

·        sztućce,

·        talerze,

·        słomki,

·        mieszadełka,

·        pojemniki, kubki na napoje wykonane ze styropianu, w których żywność NIE podlega dalszej obróbce takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie,

·        wyroby wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych,

 

2. Od 1 stycznia 2024r. obowiązek pobierania opłat od klienta końcowego od poniższych produktów JEDNORAZOWEGO użytku:

·        kubków plastikowych  na napoje w tym pokrywek.

·        pojemników na żywność  do bezpośredniego spożycia, w których żywność nie podlega obróbce takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie.

 Opłata doliczana do ceny produktu. Brak informacji o poziomie opłat.

Obowiązek dostarczania przez przedsiębiorcę sprawozdań o ilości nabytych i sprzedanych opakowań do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.

 

3. Obowiązek zapewnienia dostępności alternatywnych opakowań wytworzonych z innych materiałów niż tworzywa sztuczne (papier, skrobia,otręby)  bądź opakowań wielorazowych.

Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2024

 

4. Właściwe oznakowanie produktów z tworzyw sztucznych (dotyczy kubków na napoje) przez podmiot wprowadzający na rynek (producent,importer).

Termin wejścia w życie: 3 lipca 2021r. (obowiązuje)

 

5. Rozszerzenie odpowiedzialności producenta przez określenie stawki opłat za 1 kg produktów jednorazowego użytku wprowadzonych do obrotu. Dotyczy produktów:

·        pojemniki na żywność;

·        paczki i owijki

·        pojemniki na napoje do 3 litrów oraz ich pokrywki

·        lekkie plastikowe torby na zakupy

     

Stawka opłaty: jeszcze nie jest znana (brak Rozporządzenia na dzień 25-05-2023)

Termin wejścia w życie: 1 styczna 2024r.

 

6. Obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych przez podmioty wprowadzające do obrotu (importer, producent) produkty z tworzywa sztucznego dla gastronomii.